Polska flaga Europejska flaga

Badania i rozwój Reconal

Projekty współfinansowanie ze środków UE – aktualnie realizowane – Badania i rozwój Reconal

Projekty finansowane z własnych środków – aktualnie realizowane

Projekty współfinansowanie ze środków UE – zrealizowane

Projekty finansowane z własnych środków – zrealizowane

Konkurencyjność firmy Reconal poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie

Badania i rozwój Reconal

BADANIA I ROZWÓJ RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt. 

„Konkurencyjność firmy RECONAL poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie”

w ramach Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4: Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wyposażenie hali produkcyjnej w maszyny i urządzenia oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, które zostaną wykorzystane do procesów produkcyjnych i projektowych. Nowym produktem będą drzwi przemysłowe wyposażone w urządzenie do kontroli położenia rygla zamka.

Wartość projektu: 2 461 230,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 001 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 200 600,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Konkurencyjność firmy Reconal poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie

Dofinansowanie UE - Reconal

BADANIA I ROZWÓJ RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w ramach realizacji projektu pt.

„Konkurencyjność firmy RECONAL poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych drzwi przemysłowych wyposażonych w racjonalizatorskie urządzenie”

w ramach Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4: Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

informuje o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest zakup:

Aktualnie brak wszczętych postępowań ofertowych

informuje, że przeprowadzone zostały postępowania ofertowe, których celem był zakup: