Polska flaga Europejska flaga
Internacjonalizacja firmy RECONAL

Wdrożenie strategii wzorniczej Reconal kluczowym elementem rozwoju spółki

Wdrożenie strategii wzorniczej Reconal

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 – Wdrożenie strategii wzorniczej Reconal

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ RECONAL KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Reconal Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o wzory fasad segmentowych z unikatowymi wzorami perforacji,
 • poszerzenie oferty o modułowe, samowystarczalne obiekty przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
  wdrożenie działań w obrębie marki Reconal i nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 • wdrożenie innowacji marketingowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • wyodrębnienie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w firmie (innowacja procesowa)
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów (innowacja technologiczna).

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 • Wdrożenie do oferty wzorów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących.
 • Re-definiowanie marki własnej Reconal (B2B).
 • Stworzenie nowej marki produktowej w kategorii premium dla klienta indywidualnego (B2C).
 • Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 • Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt umożliwił osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu 12 szt. środków trwałych i 2 szt. wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj.

 • przychody ze sprzedaży nowych produktów,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • zdobycie nowego rynku, na który zostaną wprowadzone produkty firmy Reconal.

Wartość projektu: 5 342 878.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 579 300.00 PLN

Wdrożenie strategii wzorniczej Reconal

Kontakt do Reconal

Odpowiemy na wszelkie pytania, wykonamy wycenę, a także audyt Twojego projektu. Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nie znalazłeś interesującej oferty?

Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.