Polska flaga Europejska flaga
Internacjonalizacja firmy RECONAL

Internacjonalizacja firmy RECONAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie modelu biznesowego

Internacjonalizacja firmy RECONAL

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o.  realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Internacjonalizacja firmy RECONAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie modelu biznesowego”

Program operacyjny „Program Operacyjny Polska Wschodnia”

Oś Priorytetowa „1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie „1.2 Internacjonalizacja MŚP”

Cel główny: Celem projektu jest sfinansowanie kosztów realizacji założeń modelu biznesowego, zorientowanych na zbudowanie marki firmy na rynku kanadyjskim.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego firmy
  • Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych elementów (w tym usług) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia
  • Realizacja działań marketingowych oraz komunikacyjnych

Realizacja ww. celów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez:

  • wprowadzenia na rynek kanadyjski produktów firmy RECONAL Sp. z o.o
  • zbudowanie sieci odbiorców końcowych
  • nawiązanie współpracy z dystrybutorami wyrobów z kategorii tożsamej z zinternacjonalizowanymi produktami firmy RECONAL Sp. z o.o.
  • zbudowanie międzynarodowej marki podkarpackiej firmy RECONAL Sp. z o.o,
  • zwiększenie zatrudnienia

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów zinternacjonalizowanych.

Wartość projektu: 425 770,26 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 306 326,02 PLN

Internacjonalizacja firmy RECONAL

Kontakt do Reconal

Odpowiemy na wszelkie pytania, wykonamy wycenę, a także audyt Twojego projektu. Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nie znalazłeś interesującej oferty?

Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.